Intro
Norsk (bokmål)

Vaksiner

©fotofil.no/Eli Berge/Kjell Harangen©fotofil.no/Eli Berge/Kjell Harangen

Alle barn som bor i Norge, får tilbud om vaksinasjon mot disse sykdommene:

  • Difteri
  • Stivkrampe
  • Kikhoste
  • Hib-infeksjon (haemophilus influenzae type b)
  • Poliomyelitt
  • Meslinger
  • Kusma
  • Røde hunder
  • Tuberkulose

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som bestemmer vaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonsprogrammet er frivillig, men myndighetene i Norge anbefaler at alle barn blir vaksinert.

Vaksinasjonsprogrammet er gratis. Det er vanligvis helsestasjonen og skolehelsetjenesten i kommunen som gir vaksinene.

Vaksinasjonsprogrammet følger denne tabellen:

Barnets alderVaksinasjon mot
3 månederDifteri/stivkrampe/kikhoste, Hib-infeksjon, poliomyelitt
5 månederDifteri/stivkrampe/kikhoste, Hib-infeksjon, poliomyelitt
11–12 månederDifteri/stivkrampe/kikhoste, Hib-infeksjon, poliomyelitt
15 månederMeslinger/kusma/røde hunder
6–8 årPoliomyelitt
11–12 år Difteri/stivkrampe
12–13 årMeslinger/kusma/røde hunder
UngdomsskolenPoliomyelitt, tuberkulose

Hvorfor anbefaler norske myndigheter at alle barn følger vaksinasjonsprogrammet?
Hva kan skje dersom mange skulle velge å ikke følge vaksinasjonsprogrammet?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no