Intro
Norsk (bokmål)

Valg av sykehus

Når du oppsøker lege, betaler du en legeandel. Men hvis du blir lagt inn på sykehus, er behandlingen der gratis. Mange mennesker i Norge venter på operasjon. Det er ulik ventetid på forskjellige sykehus. Som pasient har du rett til å velge hvilket sykehus du vil bli behandlet på. Du må betale en egenandel for transport til sykehuset. Fastlegen din kan gi deg råd om hvilket sykehus du kan behandles på. Du kan sjekke hvor lange ventetider det er på nettsiden Fritt sykehusvalg.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no