Intro
Norsk (bokmål)

Selvbestemt abort

I Norge har en kvinne rett til å få tatt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Hvert år foretas det ca 13 000 aborter. En kvinne som ønsker å ta abort, må kontakte fastlegen sin for å få en henvisning til sykehuset.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no