Intro
Norsk (bokmål)

Litt historie om helse

I mellomkrigstiden (1918–1940) ble folkehelsen i Norge forbedret. Det ble opprettet helsestasjoner som drev med helsekontroller og forebyggende helsearbeid. Det meste av arbeidet ble drevet frivillig av kvinner. Flere leger og sykepleiere ble utdannet, og helselære ble et fag i skolen.

Myndighetene informerte befolkningen om tuberkulose og andre folkesykdommer, og folk lærte mer om hvor viktig renslighet er, og hvordan smitte kan unngås. Myndighetene satte blant annet i gang en kampanje mot spytting! Andre tiltak var kostholdskampanjer.

I dag er det mye fokus på hva god helse er. Vi har mye informasjon og kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse. Det fins også et rikt utvalg medisiner og behandlinger som kan helbrede eller gjøre det lettere å leve med en del sykdommer. Nye medisiner utvikles stadig, og sykdommer som det tidligere ikke fantes helbredelse for, kan i dag ofte kureres. Et eksempel på slike sykdommer er kreft.

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv
Diskuter helseutviklingen i Norge de siste 100 årene. Sammenlikn med hjemlandet ditt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer god helse på denne måten: «Helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» Snakk sammen om denne definisjonen. Er det mulig å oppnå god helse hvis vi legger WHOs definisjon til grunn?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no