Intro
Norsk (bokmål)

Emne 3 Helse

Edvard Munch©Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2006. O. Væring Eftf. Edvard Munch©Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2006. O. Væring Eftf.

Helse er fravær av sykdom. Synet på sykdom kan variere på ulike tider og på forskjellige steder.

Denne nettsiden er et supplement til emne 3 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Litt historie
  • Graviditet og svangerskap
  • Prevensjon
  • Selvbestemt abort
  • Vaksiner for barn
  • Valg av sykehus
  • Apotek og apotekvarer
  • Allergier

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no