Intro
Norsk (bokmål)

Loveleen Rihel Brenna

leder for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Hva mener du det er viktig for nyankommende innvandrere å vite om Norge og synet på barneoppdragelse?

Alle foreldre ønsker det beste for barna sine, og at barna skal få det bedre enn de selv hadde det.

Jeg tror det er viktig at innvandrerne er bevisste på samfunnets forventninger til dem som foreldre, slik at de kan følge opp barnet sitt best mulig.

Hvilke forventninger har skolen? Hvilke forventninger har barnehagen? Helsestasjonen? Det er viktig å tenke gjennom disse spørsmålene for barnets skyld og for å bevare foreldreautoriteten.

Hvordan er det for barna å pendle mellom vi-kulturer og jeg-kulturer?

Det er et dilemma for mange barn at de må forholde seg til mange verdikonflikter. Det som regnes som riktig hjemme, er kanskje galt på skolen, og omvendt. De voksne er ofte mer opptatt av religions- og kulturforskjeller enn av å se barnet. Det er viktig å huske at barnet ikke har valgt situasjonen sin selv.

Har du opplevd noen misforståelser?

Jeg kan gi deg et eksempel. Da jeg var liten og hadde gjort noe galt hjemme, sa far: «Se ned når jeg snakker til deg. Vis respekt.» Hvis jeg hadde gjort noe galt på skolen, sa læreren: «Se meg inn i øynene når jeg snakker til deg.»

Hva er ditt ønske for framtiden?

Jeg ønsker at vi for barnets skyld klarer å se på likhet og likeverd mellom mennesker. Dette er viktigere enn å henge seg opp i forskjeller.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no