Intro
Norsk (bokmål)

Mehmet Safak

konsulent ved Aetat i Drammen

Hva mener du det er viktig for nyankomne innvandrere å vite om arbeidsmarkedet i Norge?

Det er viktig at innvandrere lærer seg norsk. Det er også viktig at de lærer hvordan arbeidslivet i Norge fungerer, og at de får en forståelse for både de formelle og de uformelle reglene. Alle arbeidstakere må føle et ansvar for arbeidsplassen sin. Det er veldig viktig at innvandrerne får sin egen individuelle handlingsplan så fort som mulig. Planen må være realistisk.

Hva forventer Aetat av innvandrerne?

Aetat forventer at innvandrerne snakker norsk, og at de har fullført grunnopplæringen. Innvandrerne, som alle andre i Norge, må si ja til alle tilbud om kurs, praksisplasser eller jobber. Uten erfaring og papirer er det vanskelig å få jobb. Vi forventer at innvandrerne er aktive.

Og hva forventer innvandrerne av Aetat?

Jeg tror de forventer at Aetat skal skaffe dem jobb. Aetat kan knytte kontakter mellom arbeidsgiver og arbeidssøker og gi informasjon om ledige jobber. Selve ansettelsen er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Aetat har tiltaksmidler og kan kvalifisere jobbsøkere. Søkerne må selv gå ut og finne jobb.

Har du opplevd noen misforståelser?

Jeg har opplevd at noen innvandrere ikke forstår betydningen av å gi riktige opplysninger om utdanning og tidligere erfaring. Noen tenker ikke over at denne informasjonen er viktig når man skal lage en handlingsplan. Andre vil gjerne gi inntrykk av at de har bedre kvalifikasjoner enn de egentlig har.

Hva er ditt ønske for framtiden?

Innvandrerne må få hjelp til realitetsorientering og kvalifisering så tidlig som mulig slik at de kan bli selvhjulpne.

Jeg ønsker at flest mulig får jobb, og at dette er en jobb de blir fornøyd med.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no