Intro
Norsk (bokmål)

Gülcan Özalp

lærer ved Fjell skole i Drammen

Hva mener du det er viktig for nyankommende innvandrere å vite om grunnskolen i Norge?

Det er viktig at de kjenner til praktiske ting i forbindelse med skolen. Det er for eksempel viktig å vite at barna har med seg mat på skolen, at det er mulig å få kjøpt melk og frukt på skolen, og at norske skolebarn ikke bruker uniform. De må også vite hvordan de skal registrere barna til skolestart.

Det er også viktig at foreldrene både kjenner til det norske skolesystemet og skolens forventninger. Den norske skolen kan være annerledes enn den skolen de er vant til. Det er derfor viktig at foreldrene setter seg inn i skolens mål og metoder.

Hva forventer skolen av foreldrene?

Det er først og fremst viktig at foreldrene viser interesse for barnets skolegang. Siden barna ikke får karakterer i barneskolen og ingen må gå samme klassetrinn to ganger, kan noen foreldre tenke at barnets innsats på skolen ikke betyr så mye. Denne holdningen kan smitte over på barnet. Foreldrene må signalisere at skolen er viktig!

Foreldrene må følge med på at barnet gjør leksene sine. Foreldre kan godt høre barnet i leseleksene selv om de ikke forstår alt som blir lest. Foreldrene har også ansvaret for at barnet får nok søvn og er uthvilt til skoledagen.

Samarbeid med skolen er viktig. Skolen forventer at foreldrene kommer til konferansetimer som gjelder eget barn. Men skolen forventer noe mer. Foreldrene bør også engasjere seg for klassemiljøet og stille på klasseforeldremøter. De kan også engasjere seg til hele skolens beste og delta i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). På denne måten er foreldrene med på å legge til rette for at barnet får det godt på skolen. Foreldrene må gi barnet mulighet til å ha kontakt med norsktalende barn. Barnets norskkunnskaper må stimuleres. Det betyr ikke at foreldrene skal legge morsmålet til side. Foreldrene bør snakke morsmål med barna sine dersom det føles naturlig. De bør lese eller fortelle eventyr og rim og regler fra egen kultur, akkurat som de ville ha gjort i hjemlandet. Det er viktig at foreldrene fremstår som kompetente voksenpersoner overfor barna sine. Det gjør de i mange tilfelle best ved å «være seg selv» på morsmålet. Barn som er flinke til å snakke morsmålet sitt, lærer også norsk bedre.

Hva forventer foreldrene av skolen?

De forventer at barna skal få gode kunnskaper. Mange innvandrerforeldre forventer en skole de kjenner igjen fra egen skolegang. De forventer en lærer som har disiplin i klassen og som formidler kunnskap. De kan lett bli frustrerte over den norske skolen. Mange opplever den som grenseløs og lite seriøs. De ser kanskje ikke skolens mål som er å oppdra barna til å bli selvstendige individer med egne meninger, og at de skal lære å finne fram i det moderne informasjonssamfunnet.

Har du opplevd noen misforståelser?

En del foreldre forstår ikke at undervisning som foregår utenfor skolebygningen, er like viktig som den som foregår i klasserommet. Noen foreldre tenker at barna like gjerne kan være hjemme når klassen likevel bare skal på tur i skogen. Dette er en stor misforståelse. Det er lettere å lære om et tre når man er ute i naturen enn når man leser om det i en bok.

Hva er ditt ønske for framtiden?

Jeg ønsker at skolen og foreldrene får en gjensidig forståelse for hverandres situasjon og roller. Jeg ønsker også at begge parter får mest mulig sammenfallende verdier slik at de går i samme retning. Det ville være til barnets beste.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no