Intro
Norsk (bokmål)

Sadi Emeci

representant for Sosialistisk Venstreparti (SV) i kommunestyret i Drammen

Hva mener du det er viktig for nyankomne innvandrere å vite om det norske samfunnet?

Det er viktig at innvandrerne vet noe om nordmenns forhold til religion. De må forstå at ikke alt de ser i det norske samfunnet er godtatt innenfor den kristne tro, heller. Mange innvandrere ser for eksempel fulle nordmenn på gata i helgene. De tror derfor at alle nordmenn drikker og at dette er den kristne måten å leve på. Og sånn er de jo ikke. Det er viktig å vite at religionen ikke synes i samfunnet på samme måte som i mange andre land. Mange nordmenn er heller ikke religiøse.

En annen ting er at innvandrere ofte møter nordmenn som ikke er representative for nordmenn flest. Dessverre er det sånn at innvandrerungdom ofte henger sammen med norsk ungdom med problemer. Da er det lett å tro at alle nordmenn er som disse ungdommene og familiene deres.

Jeg synes det er viktig at innvandrere i Norge er interessert i å lære om nordmenn og deres tradisjoner. De bør lære om jul og påske og vise respekt for høytidene. Hvis innvandrere skal bli kjent med nordmenn, må de forstå deres måte å være på og lære de uskrevne reglene. Da vil de føle seg tryggere når de møter nordmenn.

Hva forventer det norske samfunnet av innvandrerne?

Det norske samfunnet forventer mye av hvert enkelt menneske som bor her. Dette gjelder både nordmenn og innvandrere. Samfunnet forventer at vi setter oss inn i lover og regler og at vi følger dem. I et moderne samfunn stilles det mange krav. Vi skal lykkes både med utdanning og arbeid, familien skal ha det bra, og barna skal følges opp. Den som ikke klarer å møte disse kravene, faller lett utenfor.

Jeg synes også at samfunnet stiller noen urealistiske krav til noen innvandrere. Nordmenn selv er ennå ikke ferdig med å snakke om krigen som sluttet for 60 år siden. Likevel forventes det at innvandrere med traumatisk bakgrunn skal glemme sine vonde opplevelser og gå videre så fort som mulig.

Og hva forventer innvandrerne av det norske samfunnet?

Jeg tror at forventningene innvandrerne hadde var større tidligere. På 1980-tallet var det mange innvandrere som forventet at samfunnet skulle stille opp og ordne alt for dem. Hvilke forventninger de som kommer nå har, er jeg usikker på, men jeg tror at de fleste er mer realistiske. Her er det nok store forskjeller etter hvilken bakgrunn innvandreren har.

Har du opplevd noen misforståelser?

Jeg vet at mye informasjon innvandrerne får kommer fra egne landsmenn. Denne informasjonen er ofte ikke riktig og skaper misforståelser. Slike misforståelser er det vanskelig å bli kvitt igjen.

Hva er ditt ønske for framtiden?

Dersom innvandrerne ikke kommer mer på banen og blir synlige i samfunnet, er jeg redd for at noen innvandrergrupper vil danne en ny underklasse i Norge.

Jeg ønsker at innvandrere skal delta mer aktivt i samfunnslivet. Jeg ønsker at de skal være synlige i nærmiljøet, for eksempel i styrene i borettslagene og at de skal være med på dugnader sammen med nordmenn.

Tenk om ungdommene både kan være stolte av sin etniske bakgrunn og likevel føle seg norske.

Når jeg møter en tyrker på gata i Drammen og spør: «Hvor kommer du fra?», ønsker jeg å høre han svare: «Jeg kommer fra Drammen!»

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no