Intro
Norsk (bokmål)

Mersiha Sehic

programrådgiver ved kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim kommune

Hva er viktig for nyankomne innvandrere å vite om det norske samfunnet?

Jeg synes det er viktig at innvandrerne kjenner til at vi lever i et demokratisk samfunn som reguleres av et velutbygd lovverk. Norge er et godt og trygt land som tar vare på sine innbyggere. Betaling av skatt er noe som kommer alle til gode, ikke minst en selv.

Innvandrerne må også kjenne til hvilke utdanningsmuligheter de har her, og vite hvordan de kan ta i bruk sin medbrakte kompetanse. Det er viktig at innvandrerne etter hvert kommer i arbeid slik at de kan forsørge seg selv og familien.

For å trives i Norge er det viktig at de bygger et nettverk. Om nordmenn bør de vite at sport og friluftsliv er viktig for mange, at foreldre følger opp barna på mange fritidsaktiviteter, og at det er vanlig folkeskikk å møte presis til avtaler.

Hva forventer du som programrådgiver av innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet?

Jeg forventer at nyankomne innvandrere deltar aktivt i utarbeidelsen av programplanen, og at de kommer med forslag til aktiviteter. Jeg håper de vil forstå at introduksjonsprogrammet er en starthjelp på vei mot egen suksess. Alle deltakerne i introduksjonsprogrammet er unike og har kompetanse de kan bygge videre på. Det norske språket er nøkkelen til å åpne mange dører i det norske samfunnet. Innvandrerne tjener på å være spørrende, initiativrike og åpne når de snakker med programrådgiveren sin.

Hva forventer innvandrere av introduksjonsprogrammet?

De forventer å bli tatt på alvor og at introduksjonsprogrammet skal gi en økonomisk sikkerhet. Jeg tror at mange innvandrere forventer at introduksjonsprogrammet skal gjøre det lettere for dem å komme i kontakt med nordmenn. De forventer å få informasjon om arbeidsmarkedet og om nærmiljøet. Mange vil også gjerne være med på ulike aktiviteter utenom skoletiden.

Har du opplevd noen misforståelser?

Innvandrerne misforstår noen ganger programrådgiverens rolle. I begynnelsen av introduksjonsprogrammet får deltakeren mye hjelp med det praktiske. Etter hvert forventes det at innvandreren gjør mer selv.

Hva er ditt ønske for fremtiden?

Jeg håper at deltakerne i introduksjonsprogrammet tar i bruk den allsidige kompetansen de har, og at de benytter seg av mulighetene som både introduksjonsprogrammet og samfunnet for øvrig byr på. Videre håper jeg at programtilbudet oppfattes som nyttig og fører til framgang for hver enkelt person.

Vellykket integrering er en oppgave for alle, inkludert innvandreren selv. Derfor er det viktig at de som er med i introduksjonsprogrammet, er med på å utforme den individuelle planen sin og at de følger opp. Næringslivet og offentlig sektor må i større grad enn hittil ansette folk med en annen bakgrunn enn deres egen.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no