Intro
Norsk (bokmål)

Vanlige dyr i Norge

I Norge lever det mange ulike ville dyrearter. De fleste dyrene i Norge er ikke farlig for mennesker, og vi kan trygt bruke naturen uten å være redd for ville dyr. Noen dyr lever i skogen, mens andre lever på fjellet. Nå skal vi se litt nærmere på noen av dem:

 • Bjørn
 • Ekorn
 • Elg
 • Gaupe
 • Hare
 • Hjort
 • Rein
 • Rådyr
 • Rev
 • Ulv
 • Hoggorm

©Baard Næss/Samfoto©Baard Næss/Samfoto
Bjørn

Det finnes mange ulike typer bjørn. Den typen vi finner på fastlandet i Norge heter brunbjørn. I dag finner vi ikke så mange bjørner i de norske skogene. Bjørnen kan bli 125 cm høy til skulderen, og den kan veie opp til 350 kilo. Bjørnen lever stort sett av bær og planter, men det hender at bjørnen tar sau.

Bjørnen ligger i hi hele vinteren. Hiet kan være et hulrom under bakken eller i en skråning. Der sover den til våren kommer.


©Asgeir Helgestad/Samfoto©Asgeir Helgestad/Samfoto
Ekorn

Ekornet finnes over hele landet, men er mest utbredt i strøk med nåleskog (gran og furu). Ekornet kjennes lett igjen på den store, buskete halen. Pelsen er rødbrun om sommeren og mer gråhvit om vinteren. Ekornet lever av nøtter og frø, men den tar også fuglunger og fugleegg. Et voksent ekorn veier rundt 1 kilo.


©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto
Elg

Elgen er det største av dyrene i de norske skogene. Den blir gjerne kalt ”skogens konge”. Bare geviret til hannen kan spenne over 150 cm! Skulderhøyden på en voksen elg kan være opp til 230 cm og den veier mellom 400 og 800 kilo. Elgen er planteeter.


©Asle Hjellbrekke/Samfoto©Asle Hjellbrekke/Samfoto
Gaupe

Gaupa likner en stor katt med karakteristiske svarte dusker i ørene. Pelsen er lysebrun med mørke flekker og halespissen er svart. Gaupa lever i skogområder over hele landet opp til Troms i nord. Den er vanligvis rundt en meter lang. Gaupa er et rovdyr. Den spiser fugl, harer og smågnagere, men kan også ta katt og sau.


©Steinar Myhr/Samfoto©Steinar Myhr/Samfoto
Hare

Det er rundt 100 harearter i verden. Den haren som lever i Norge blir ca. 60 cm lang. Haren har en stor fortann i overmunnen, lange kraftige bakbein, kort hale og lange ører. Pelsen skifter farge med årstiden og er gråbrun om sommeren og hvit om vinteren. Haren er utbredt over hele landet og trives både i skogen, på jorder og på fjellet. Haren er planteeter.


©Helge Sunde/Samfoto©Helge Sunde/Samfoto
Hjort

Vi finner hjort i skogen og i skogkanten over nesten hele Norge. Sommerpelsen er rød, grå eller brun, mens vinterpelsen er mørkere og gråere. Hjorten er planteeter og blir opp til 125 cm høy til skulderen.. Hannen har et flott gevir. Kronhjorten regnes for å være et av de vakreste dyrene i skogen.


©Tom Schandy/Samfoto©Tom Schandy/Samfoto
Rein

De fleste reinsdyrene i Norge er tamrein, men på Svalbard og i fjellområdene i sør (Hardangervidda, Dovre og Rondane) finner vi villrein. Reinsdyrene tilhører hjortefamilien. Reinen i Norge blir ikke så stor, en voksen rein er vanligvis mellom 107 cm og 127 cm høy opp til skulderen. Både hannen og hunnen har gevir. Reinen er en planteeter.


©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto
Rådyr

Tidligere fant vi i Norge bare rådyr i skogene og på enger i Østfold, men de har nå spredt seg over nesten hele landet. Rådyrene tilhører hjortefamilien. Hannen har gevir. Et voksent dyr har en skulderhøyde på mellom 64 og 89 cm og veier bare mellom 17 og 23 kilo. Rådyret er planteeter.


©Baard Næss/Samfoto©Baard Næss/Samfoto
Rev

Det finnes rundt 20 ulike typer rever i verden. I Norge er rødreven den vanligste. Reven lever i skogen. Der bor den i hi. Et hi er en hule under bakken. Reven blir omtrent 75 cm lang. I tillegg kommer en lang, flott hale som blir en halv meter lang. Pelsen er rødbrun med lys underside og hvit halespiss. Reven er et rovdyr. Den spiser mus, harer, fugl og fisk. Den spiser også ville bær.


©Baard Næss/Samfoto©Baard Næss/Samfoto
Ulv

Ulven hører til hundefamilien. Den er gråflekket med hvit buk. Ulven er truet ev utrydning, og i vår tid finnes det bare noen få individer her i landet. Ulvene lever og jakter for det meste i grupper på 6 – 8 dyr. De lever i skogområder, hovedsakelig i grensetraktene mot Sverige.


©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto
Hoggorm

Hoggorm er den eneste giftige slangearten i Norge. Det er lett å kjenne igjen en hoggorm fordi den har en stripe i sikksakk på ryggen. Hoggormen spiser mus og andre smådyr. Den biter bare hvis den føler seg truet. Hvis man blir bitt av en hoggorm, må man ta det mest mulig med ro og oppsøke en lege.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no