Intro
Norsk (bokmål)

Fritidsfiske

©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto

Fritidsfiske er fiske som vi driver med for å hygge oss i fritiden. De fleste fritidsfiskere fisker bare til eget og familiens bruk, og ikke først og fremst for å selge fisken.

I Norge fisker rundt halvparten av den voksne befolkningen én eller flere ganger i året. Til sammenlikning gjør rundt 80 % av barn og unge det samme. Det er trygt å spise fisk vi får i elver og i sjøen.

Før vi fisker, må vi gjøre oss kjent med lover og regler som gjelder for fritidsfiske. Det er to ulike typer avgifter som kan være aktuelle å betale før vi kan begynne å fiske. Disse avgiftene er fiskeravgift og kjøp av fiskekort. Avgiftene gjelder bare for fiske i elver, vassdrag og innsjøer. Fritidsfiske i sjøen er gratis for alle. Du kan lese mer om fritidsfiske til høyre.

Fiskeravgift

Personer over 16 år som vil fiske på steder i elver og vassdrag der det går laks, må betale fiskeravgift til staten. Hvis vi vil fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen, trenger vi ikke å betale fiskeravgift hvis vi fisker med stang. Vi må ikke betale fiskeravgift hvis vi fisker etter saltvannsfisk med stang eller håndsnøre. Barn og ungdom under 16 år skal ikke betale fiskeravgift.

På postkontoret og i banken får vi ferdigtrykt giro for innbetaling av fiskeravgift. Her kan vi også betale. Husk å gjemme på kvitteringen!

Fiskeravgiften kan også betale direkte til:

Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim.

Kontonummer 7694 05 02620.

Skriv din egen signatur på kvitteringen. Da er den gyldig som fiskeravgiftskort.

Det er også mulig å betale fiskeravgiften på internett.

Fiskekort

Retten til å fiske etter innlandsfisk, kreps, sjøørret og sjørøye i elver og vassdrag tilhører grunneieren, det vil si den som eier elva. Vi må kjøpe fiskekort for å få lov til å fiske der. Slikt fiskekort kan vi kjøpe hos grunneieren, i sportsbutikker, på turistkontorer, på campingplasser, osv.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no