Intro
Norsk (bokmål)

Allemannsretten

©Tore Wuttudal/Samfoto©Tore Wuttudal/Samfoto

Allemannsretten gir oss lov til å ferdes og oppholde oss i ute i naturen. Allemannsretten er viktig for å drive friluftsliv i Norge. Allemannsretten gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle og ri på stier og veier. Allemannsretten gjelder ikke bruk av motorkjøretøyer.

Allemannsretten gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket mark når marka er frosset eller snødekket. Utmark er vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Innmark er dyrket jord, hage, gårdsplass og hustomt. Vi har altså ikke rett til å gå inn på andres innmark.

I utmark kan vi ferdes overalt til fots og på ski og raste hvor vi vil. Vi kan overnatte under åpen himmel eller sette opp telt, men ikke nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Hvis vi vil være mer enn to døgn på samme sted, må vi be grunneieren om en tillatelse.

Når vi bruker allemannsretten, har vi også plikter. Vi må ikke skade dyr eller naturen. Vi må rydde opp etter oss og ikke la det ligge igjen søppel. Vi må også være forsiktige med å tenne opp ild. Det er forbudt å tenne opp bål i skogen eller i nærheten av skogen i perioden 15. april til 15. september.

De fleste steder kan vi plukke bær, sopp og blomster, men i Nord-Norge er det spesielle regler for molteplukking.

Hva kan vi gjøre for å ta vare på naturen?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no