Intro
Norsk (bokmål)

Olje

På midten av 1960-tallet begynte man å lete etter olje under havbunnen i Norskehavet. Den norske økonomien var ikke så veldig god på den tiden, så utenlandske oljeselskaper var med på prøveboringene. Det ble boret i fire år uten at noe olje ble funnet. Men i 1969 traff de endelig på et oljefelt.

Det første norske oljefeltet fikk navnet Ekofisk. På kartet ser du navnene på mange flere oljefelt. Som du ser, er det blitt mange oljefelt i havet utenfor norskekysten. I dag er det bare Saudi-Arabia som eksporterer mer olje enn Norge.

Den norske staten har et eget oljeselskap. Det heter Statoil. Statoil har hovedkontoret sitt ved Stavanger. Mange utenlandske oljeselskaper har også kontorer rundt Stavanger. Stavanger er Norges oljeby.

Oljen har gjort Norge til et rikt land. En stor del av oljeinntektene plasseres i et oljefond. Hvert år blir det mer og mer penger i oljefondet. Politikerne på Stortinget er ikke enige om hvordan pengene i oljefondet skal brukes. Noen ønsker å bruke av pengene til å løse oppgaver i Norge i dag. Andre ønsker å spare så mye som mulig til framtiden.

Oljefelt utenfor NorgeOljefelt utenfor Norge

Hva vil skje når Norge ikke lenger har inntekter fra oljen?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no