Intro
Norsk (bokmål)

Samer

©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

Samene er et urfolk som har bodd i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland i lang tid. Et urfolk er den folkegruppen som har bodd lengst i et land.

Den samiske befolkningen anslås til å være på ca. 100 000 mennesker, og 40 000 til 50 000 av disse bor i Norge.

Samene har sitt eget språk, det heter samisk. Det er flere dialekter av samisk, og alle samer forstår ikke hverandres dialekt. Samene har sin egen kultur og religion, selv om svært mange samer nå er kristne. Samene har også en egen musikktradisjon. De fleste forbinder samisk musikk med joik. Joik er en kombinasjon av å synge og å bruke stemmen som et instrument.

De tidligste samene levde av jakt og fiske. En del samer hadde også store flokker reinsdyr på vidda. I dag er det bare rundt 10 % av samene som lever av reindrift. De fleste jobber i andre yrker.

De fleste samene bor fortsatt i Nord-Norge. Oslo er forresten en av de kommunene i landet der det bor flest samer.

I 1989 åpnet det første Sametinget i Norge. Sametinget er samenes egen folkevalgte forsamling. Sametinget arbeider blant annet med samisk kultur og utdanning.

Samene har status som urbefolkning. Diskuter situasjonene til ulike urbefolkninger i verden.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no