Intro
Norsk (bokmål)

Samferdsel

Norge er et langstrakt land. Landet har store områder med høye fjell, store skoger og vann og dype fjorder.

I gamle dager var det ikke så lett å reise rundt i Norge, men i vår tid er det bygd veier over nesten hele landet. Det offentlige transportnettet er godt utbygd. Offentlige transportmidler kan være buss, tog, passasjerbåt, bilferge og fly.

©Kjell Herskedal/Scanpix©Kjell Herskedal/Scanpix

Langs norskekysten ligger det ca. 50000 øyer, og det bor mennesker på ca. 2000 av dem. Noen øyer har bro over til fastlandet, mens andre øyer bare har ferjeforbindelse. De siste årene er det også bygget undersjøiske tunneler til flere øyer. Hvis du kjører bil, tog eller buss i Norge, vil du ofte kjøre gjennom tunneler i fjellet.

Hvis du vil sjekke avgangstider eller ankomsttider, stoppesteder og liknende for offentlige transportmidler i Norge, kan du søke på nettsidene til NSB, rutebok.no eller nettsidene til ulike transportselskaper.

De fleste veiene i Norge er offentlige. Staten har ansvar for vedlikehold av de store veiene, det vil si riksveier og europaveier. Fylket har ansvaret for noen veier og kommunen for andre.

Når du kjører på private veier, må du noen ganger betale bompenger. Det gjelder også på noen offentlige veier, både når du kjører inn i større byer, når du skal kjøre gjennom en tunnel eller over ei bru eller på en vanlig veistrekning. Det er blitt mer vanlig å finansiere større veiprosjekter gjennom bompenger.

Hvilke offentlige transportmidler brukes der du bor?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no