Intro
Norsk (bokmål)

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap betyr at en jente eller gutt blir presset av familien til å gifte seg. Presset kan være fysisk eller psykisk. Å tvinge eller presse noen til å gifte seg er forbudt i Norge, og norsk rett anser tvangsekteskap som et alvorlig overgrep. Det er også ulovlig å ta med seg barna fra Norge til et annet land for å tvinge dem til å gifte seg der.

De siste årene har tvangsekteskap blant ungdom med innvandrerbakgrunn vært et omdiskutert tema. Politikere og andre ser på tvangsekteskap som et alvorlig problem og forsøker å finne løsninger på hvordan dette skal stoppes.

Hva sier norsk lov om inngåelse av ekteskap?

«Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.» Fra «Lov om ekteskap, § 1a».

«For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig adferd eller ved å true med slik adferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.» Fra «Straffeloven § 222, annet ledd»

Det finnes flere instanser som forsøker å hjelpe unge mennesker som føler at de blir utsatt for et press om å gifte seg.

For eksempel driver Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) en tvangsekteskapstelefon. Dit kan du ringe hvis du trenger hjelp eller vil snakke med noen. Alle som jobber der, har taushetsplikt, og du behøver ikke si navnet ditt hvis du ikke vil. Det er gratis å ringe dit. Du kan ringe på hverdager mellom klokka 09.00 og klokka 18.00. Telefonnummeret er 815 55201.

Hvordan vil du definere tvang?

Hvorfor ser det norske samfunnet på tvangsekteskap som et problem?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no