Intro
Norsk (bokmål)

Svangerskapspermisjon og fødselspenger

Foreldre som har vært i lønnet arbeid minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner, har rett til permisjon fra jobben med fødselspenger i forbindelse med fødselen og tiden etterpå.

Fødselspengene er vanligvis lik full lønn, men de er begrenset til 6G. (G = grunnbeløpet i Folketrygden. Fra 1. mai 2007 er 1G kr. 62.892.)

Fødselspengene gis i utgangspunktet enten i opptil 44 uker med full lønn eller i opptil 54 uker med 80 % av full lønn.

Fedrekvote

Hvis begge foreldrene har opptjent rett til fødselspenger, kan de dele fødselspengeperioden mellom seg slik de selv synes er best, med visse begrensninger. Faren må ta ut minst seks uker permisjon i stønadsperioden. Disse seks ukene kalles fedrekvoten. Hvis faren ikke bruker fedrekvoten, mister foreldrene rett til betalt permisjon i disse seks ukene.

Tidskontoordning

Foreldre kan også velge å bruke en tidskontoordning i stedet for å ta ut fødselspenger i 54 eller 44 uker. Dette betyr at foreldrene kan kombinere nedsatt arbeidstid på jobben og permisjon med fødselspenger i en lengre periode. Det samlede pengebeløpet man får hvis man velger en tidskontoordning, blir det samme som om man velger å ta ut fødselspengene på vanlig måte.

Du kan lese mer om svangerskapspermisjon og fødselspenger på nettsidene til NAV.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no