Intro
Norsk (bokmål)

Kontantstøtte

Foreldre som har barn mellom ett og tre år kan ha rett til kontantstøtte fra staten. For å få kontantstøtte, må ikke barnet ha fulltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Hvis barnet har deltidsplass i en slik barnehage, kan familien få delvis kontantstøtte. Det er den tildelte tiden i barnehagen som avgjør hvor stor kontantstøtten blir. Det har ingen betydning om barnet er kortere i barnehagen enn den tildelte tiden.

Kontantstøtten utbetales hver måned, og familien betaler ikke skatt av disse pengene.

Hovedregelen er at barnet det søkes kontantstøtte for, er bosatt i Norge. Det kan også gis kontantstøtte for barn som bor i et annet EØS-land enn Norge, hvis for eksempel en av foreldrene arbeider i Norge.

Kontantstøtte kan tidligst gis fra måneden etter at barnet fyller ett år, eller fra måneden etter at barnet slutter i barnehagen.

Hvis barnet som familien får kontantstøtte for, begynner helt eller delvis i barnehage, er det foreldrenes plikt å melde fra til trygdekontoret.

Satsene under gjelder fra 1. januar 2007:

Avtalt oppholdstid per uke i barnehagen:Kontantstøtte per måned:
0 timer kr. 3.303
1 – 8 timerkr. 2.642
9 – 16 timerkr. 1.982
17 – 24 timerkr. 1.321
25 – 32 timerkr. 661
33 timer og merkr. 0

Du kan lese mer om kontantstøtte på nettsidene til NAV.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no