Intro
Norsk (bokmål)

Barnetrygd

Familier med barn under 18 år får utbetalt barnetrygd fra staten. Barnetrygden blir utbetalt i slutten av hver måned, og vi betaler ikke skatt av disse pengene. Barnetrygden er lik for alle, uavhengig av familiens inntekt.

Det er viktig å være klar over at barnetrygden er foreldrenes penger og ikke barnets. Barnetrygden er ment å dekke en del av utgiftene familien har på grunn av barna, som for eksempel høyere boutgifter, klær, sko, sportsutstyr og liknende.

Hovedregelen for å få utbetalt barnetrygd, er at barnet eller barna man får utbetalt trygd for, er bosatt i Norge. Hvis barnet eller barna bor utenfor Norge i mer enn 12 måneder, mister som regel familien retten til barnetrygd. Det kan også gis barnetrygd for barn som bor i et annet EØS-land enn Norge, hvis for eksempel en av foreldrene arbeider i Norge.

Satsene under gjelder fra 1. januar 2007 og viser hvor mye familien får for hvert barn per måned:

  • Vanlig sats er kr 970.
  • For barn bosatt i Finnmark eller i enkelte kommuner i Nord-Troms, blir satsen høyere. Tillegget er på kr 320.
  • Enslige forsørgere kan få utvidet barnetrygd. Det betyr at de får barnetrygd for ett barn mer enn de har. Enslige forsørgere kan også få ekstra småbarnstillegg for barn mellom null og tre år. (Tillegget er på kr 660 per måned.)

Du kan lese mer om barnetrygd på nettsidene til NAV.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no