Intro
Norsk (bokmål)

Innboforsikring

Innboforsikring er ikke obligatorisk, men det er veldig lurt å ha. Vi bør ha innboforsikring uansett om vi bor i selveierbolig eller leier en bolig.

Innboforsikringen dekker skader på møbler, radio, TV, musikkanlegg, klær og andre gjenstander i tilfelle brann eller vannskader. Forsikringen gjelder også hvis innbo blir stjålet fra boligen.

Det er vårt eget ansvar å ha en slik forsikring. Innboforsikringen gjelder for hele husstanden. Når vi kjøper en innboforsikring, bestemmer vi selv maksimumsgrense for forsikringssummen. Hvis vi velger en høy maksimumsgrense, blir forsikringspremien også høyere. Men det kan også bli dyrt å ha satt for lav grense hvis uhellet skulle være ute.

Du bør sjekke priser og betingelser hos ulike forsikringsselskaper før du tegner innboforsikring.

De fleste selskapene har mye informasjon på Internettsidene sine. Du kan for eksempel se hvor mye en innboforsikring koster.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no