Intro
Norsk (bokmål)

Boliglån

De fleste låner penger i banken når de skal kjøpe bolig. Det er vanlig at banken krever at kjøperen har litt penger selv (egenkapital) slik at man ikke låner alle pengene boligen koster. Men det er ulike regler i bankene. Hvor høy rente en må betale på lånet, avhenger også av hvor stor del av boligens verdi som er belånt.

Det er lurt å sjekke betingelsene i flere banker før man tar opp boliglån. Et lån vil påvirke din og familiens økonomi i mange år framover. Det er også lurt å undersøke i kommunen om det er noen låneordninger der som kan gjelde deg. Husbanken har spesielle låneordninger for ungdom og andre som trenger hjelp til å skaffe seg bolig. Kommunen administrerer disse ordningene.

Det er i hovedsak to typer boliglån:

  • annuitetslån
  • serielån

Annuitetslån

Annuitetslån betyr at terminbeløpene er like store gjennom hele nedbetalingsperioden forutsatt at renten ikke endrer seg. Til å begynne med er rentedelen høy og avdragsdelen lav. Etter hvert som lånet nedbetales, blir rentedelen mindre og avdragsdelen større. Når renten endrer seg, endrer også terminbeløpet seg. Løpetiden på lånet blir den samme. De samlede rentekostnadene er høyere for et annuitetslån enn for et serielån. De fleste velger annuitetslån, fordi de månedlige lånekostnadene blir lavere i starten.

Serielån

Serielån betyr at rentedelen er den samme gjennom hele nedbetalingsperioden. Rentebeløpet, og dermed også terminbeløpet, blir lavere etter hvert som du betaler ned på lånet. De samlede rentekostnadene blir lavere for et serielån enn for et annuitetslån fordi du betaler større avdrag tidlig i nedbetalingsperioden.

Her er et eksempel som viser avdrag og renter for serielån og annuitetslån. Lånebeløpet for begge lånene er 1000000 kroner. Renta er 4 %, og nedbetalingstiden er 25 år.

Du kan finne lånekalkulatorer på nettsidene til de fleste banker. Her kan du legge inn ulike lånebeløp og ulik nedbetalingstid. Kalkulatoren regner ut hvor mye du må betale hver måned. Du kan også gjøre motsatt og legge inn hvor mange kroner du kan betale til banken hver måned. Da vil kalkulatoren fortelle deg hvor lang nedbetalingstiden blir.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no