Intro
Norsk (bokmål)

Fravær fra jobben

Egen sykdom

Når du er syk, kan du være hjemme fra jobben med full lønn. De første 16 dagene er det arbeidsgiveren som betaler lønnen. Deretter er det trygdekontoret som betaler. Vi kaller disse 16 dagene arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiveren må få beskjed den første dagen du er borte fra jobben. Hvis du er borte fordi du er syk, må du alltid dokumentere det. Du dokumenterer enten med egenmelding eller sykemelding.

Du har også rett til fri fra jobben med lønn når barna dine er syke. Les om dette i Intro deltakerbok i emne 5 om Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked.

Egenmelding

Egenmelding betyr at du selv dokumenterer at du er syk. Du behøver ikke gå til lege. Det er du selv som bestemmer at du er for syk til å jobbe. Det er regler for hvor ofte og hvor lenge du kan bruke egenmelding.

Dette er de vanligste reglene for bruk av egenmelding:

 • Du kan ikke bruke flere enn fire egenmeldinger i løpet av 12 måneder.
 • En egenmelding kan vare en, to eller tre dager. Vi må også telle lørdag og søndag.
 • Hvis du er borte fra jobben en halv arbeidsdag eller mer, må du bruke egenmelding.
 • Etter en egenmelding må det gå mer enn 16 dager før du kan bruke ny egenmelding.
 • Etter en sykemelding må det gå mer enn 16 dager før du kan bruke egenmelding.
 • Du kan ikke bruke egenmelding de første åtte ukene du er ansatt et nytt sted.
 • Arbeidsgiveren må få beskjed om sykdommen den første dagen du er borte fra jobben.
 • Du må fylle ut et skjema for egenmelding den første dagen du er tilbake på jobben.

Sykemelding

Sykemelding betyr at en lege dokumenterer at du er syk. Det er legen som bestemmer om du er for syk til å jobbe. Det er regler for hvor ofte og hvor lenge du kan bruke sykemelding.

Permisjon

Hvis du trenger fri fra jobben av andre grunner enn egen eller barns sykdom, må du søke permisjon. Du har ikke automatisk rett til å få permisjon. Det er arbeidsgiveren som bestemmer hvor mange dager du kan få permisjon.

Du kan få permisjon med eller uten lønn. Det er arbeidsgiveren din som eventuelt betaler denne lønnen. Reglene for permisjon er ikke de samme på alle arbeidsplasser.

Noen grunner til å søke permisjon:

 • Sykdom eller dødsfall i nærmeste familie
 • Å være sammen med barnet sitt de første dagene i ny barnehage
 • Religiøse og nasjonale festdager og høytidsdager
 • Timeavtale hos lege, tannlege eller fysioterapeut
 • Eget bryllup
 • flytting

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no