Intro
Norsk (bokmål)

Jobbsøknad

Arbeidsgivere får mange søknader til ledige stillinger. Det er i mange tilfeller søknaden din som avgjør om du blir innkalt til intervju eller ikke. I søknaden forteller du kort om deg selv og bakgrunnen din, og om hvorfor akkurat du passer til den ledige jobben. Det er viktig å tenke gjennom hva som er spesielt med akkurat deg. Hvilke kvalifikasjoner og egenskaper har du som du kan tilføre den ledige jobben? Når du skriver jobbsøknad, er det lov å skryte litt av seg selv. Men det er også viktig å være ærlig.

Søknaden bør se pen og ordentlig ut. Den bør helst være skrevet på maskin. Innholdet i søknaden må være korrekt, det gjelder både adresser og telefonnumre og opplysningene du gir om utdanning og erfaring. Mange skrivefeil tar seg heller ikke bra ut i en søknad.

Det er en fast form på søknader. Du begynner med å skrive ditt eget navn og adresse øverst i venstre hjørne. Under skriver du navnet og adressen til arbeidsgiveren der du søker jobb. Sted og dato skal stå til høyre på arket, utenfor siste linje i adressen til arbeidsgiveren.

Søknaden bør inneholde disse punktene:

  • Hvilken jobb du søker
  • Hvor du har hørt om den ledige jobben
  • Kort om deg selv og hva du gjør nå
  • Kort om bakgrunnen din
  • Hvorfor du passer til jobben

Husk å underskrive søknaden med fullt navn. Sammen med søknaden er det vanlig å sende vedlegg:

  • en CV
  • kopi av vitnemål
  • kopi av attester fra tidligere jobber

CV er et dokument der du punktvis lister opp blant annet utdanning og erfaring.

Se eksempel på en jobbsøknad til høyre.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no