Intro
Norsk (bokmål)

Fagforeninger

©John Petter Reinertsen/Samfoto©John Petter Reinertsen/Samfoto

LO

På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var livet vanskelig for mange arbeidere. Arbeidsdagene var lange, lønnen var lav, og mange jobbet også under farlige forhold. Det nyttet ikke å klage. Da kunne man miste jobben.

Litt etter litt begynte arbeiderne å gå sammen og lage fagforeninger. De tenkte at det ville være lettere å forandre ting de var misfornøyde med når mange sto sammen. De første fagforeningene ble stiftet rundt 1870.

Fagforeningene har vært veldig viktige for det norske samfunnet. De har jobbet hardt for at vi skal få trygd når vi er syke eller arbeidsledige. De har også arbeidet for at vi skal få ferie fra jobben og kortere arbeidsdager.

Den viktigste oppgaven fagforeningene har i dag, er å forhandle med arbeidsgiverne om lønn og om andre rettigheter. Disse rettighetene kan være arbeidstid og ferie, rett til opplæring i jobben og liknende.

Når vi er medlem i en fagforening, sier vi at vi er organisert. Vi betaler litt av lønnen vår hver måned til fagforeningen. Det kalles å betale fagforeningskontingent. I dag er ca. 60 % av arbeidstakerne i Norge organisert.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no