Intro
Norsk (bokmål)

NAV

Hovedoppgaven til NAV er å hjelpe arbeidssøkere til å få jobb raskest mulig. NAV tilrettelegger for aktiv jobbsøking og gir personlig oppfølging og veiledning. NAV jobber også med kvalifisering av arbeidssøkere.

NAV har bred kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge. NAV samarbeider tett med arbeidsgivere, myndigheter og organisasjoner for å forebygge arbeidsledighet.

Formidling

En viktig oppgave for NAV er å formidle arbeidssøkere til arbeid. Formidling betyr at en arbeidssøker får informasjon og opplysninger om en bestemt stilling. På Internettsidene til NAV kan du finne annonser for ledige jobber.

Kvalifisering

Arbeidssøkere som trenger hjelp for å komme i jobb, kan få tilbud om arbeidstrening og kvalifisering gjennom ulike kurs og annen organisert opplæring.

NAV intro

NAV intro er en spesialenhet som har spesielt ansvar for å gi hjelp og bistand til arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. NAV intro har kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim. Søkere fra andre fylker kan også søke assistanse fra NAV intro. NAV intro skal samarbeide med NAV i hver kommune om å gi tilbud til arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

NAV intro kan blant annet bistå med dette:

  • Veiledningssamtaler
  • Språktesting
  • Forberedende opplæring
  • Ulike kurs tilpasset arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no