Intro
Norsk (bokmål)

Videregående opplæring for voksne

Voksne har fått lovfestet rett til videregående opplæring fra august 2000. Retten gjelder for personer som er født før 1978.

Voksne med rett til videregående opplæring har rett til å få kartlagt og vurdert sin realkompetanse. De skal tilbys skoleplass på grunnlag av realkompetansen sin.

Realkompetanse er all kunnskapen vi har fått gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skole, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

Opplæringen skal være fleksibel når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Den skal også være tilrettelagt for voksne som ønsker å kombinere opplæringen med jobb, familieliv og liknende.

Realkompetanse skal kvalifisere til kortere og individuelt tilpasset opplæring.

Opplæringen skal være gratis, men studenten må selv dekke utgifter til bøker og annet studiemateriell.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for å gi videregående opplæring, personlig veiledning og individuell opplæringsplan. Ta kontakt med fylkeskommunen din for å få mer informasjon.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no