Intro
Norsk (bokmål)

Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en statlig bank som låner ut penger og gir stipender til studenter. Hovedkontoret til Lånekassen er i Oslo, men det er også regionskontorer i Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim og Tromsø.

Ideen bak Lånekassen er at det skal være mulig for alle som ønsker det å ta høyere utdanning. Mulighetene til utdanning skal være uavhengig av geografisk bosted, alder, kjønn, økonomisk og sosial situasjon. Lånekassen ble opprettet i 1947.

Selv om høyere utdanning i stor grad er gratis i Norge, må studentene likevel ha penger å leve for. Bøker og annet studiemateriell koster penger. Det samme gjør bolig, mat og klær. Mange studenter har deltidsjobber i studietiden. Men de aller fleste låner også penger i Lånekassen.

Når studentene har bestått eksamen, gjøres en del av lånet om til stipend. Stipendet skal ikke tilbakebetales.

I dag har Lånekassen rundt 740 000 kunder. I perioden 2003–2004 ble det gitt utdanningsstøtte til 263 000 kunder. Disse kundene lånte til sammen 9,7 milliarder kroner. De samme kundene fikk 6,4 milliarder kroner i stipend denne perioden.

Du kan lese mer om studielån på nettsidene til Lånekassen.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no