Intro
Norsk (bokmål)

Godkjenning av utdanning og yrkeskompetanse fra utlandet

Mange innvandrere som kommer til Norge, har tatt utdanning eller fått erfaring fra et yrke i et annet land. Hvis du har tatt utdanning i et annet land enn Norge, bør du sjekke om utdanningen din er godkjent her. Kanskje blir bare deler av utdanningen din godkjent, slik at du må ta noe tilleggsutdanning.

Det er viktig å starte prosessen med godkjenning så snart som mulig, for behandlingen tar ofte lang tid. Det er flere instanser som jobber med godkjenning av ulike typer utdanning, men NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kan sende papirene dine videre til rett instans. Hele eller deler av utdanningen kan bli godkjent, og man kan eventuelt fullføre utdanningen i Norge.

Du kan lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning på nettsidene til NOKUT.

Dersom du har erfaring fra et yrke, kan du søke om yrkesprøving. Gjennom yrkesprøving kan voksne vise sine ferdigheter og kunnskaper innenfor ett eller flere yrker eller fagfelt. Bakgrunn, utdanning, arbeidserfaring, språkkunnskaper og personlige mål blir kartlagt. Personen som ønsker yrkesprøving, må ta både en teoretisk test og en praktisk test innenfor fagområdet. Etter testingen kan man få et tilbud om opplæring innenfor de fagområdene der man ikke har nok kunnskaper til å få et fagbrev eller svennebrev. Man kan også få skriftlig dokumentasjon som forteller hvilke fagområder man har gode kunnskaper om.

Det er ulike regler når det gjelder hvem som betaler for realkompetansevurdering og yrkesprøving. Ta kontakt med kommunen din, Aetat eller trygdekontoret for å få mer informasjon.

Åpner yrkesprøving noen muligheter for deg?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no