Intro
Norsk (bokmål)

Universitet og høyskoler

Universitetet i Oslo ©Håkon Mosvold Larsen/ScanpixUniversitetet i Oslo ©Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Det finnes universitet og høyskoler flere steder i Norge. Noen er private og noen er offentlige. De offentlige er gratis. Du kan se hvor lærestedene ligger på Norgeskartet til høyre.

For å bli tatt opp som student på et universitet eller en høyskole, må man som hovedregel ha studiekompetanse fra videregående skole. Vanligvis er det karakterene fra videregående skole som avgjør hvilke studier man kommer inn på.

Stortinget har vedtatt at universiteter og høyskoler også kan ta opp voksne søkere uten formell studiekompetanse. Søkerne må da ha en realkompetanse som vurderes som likeverdig. Realkompetanse er all den kunnskapen vi har fått gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skole, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Søkeren må være 25 år eller eldre hvis realkompetansen skal danne grunnlag for opptak. Hvis personen består eksamen i et studium som er av minst ett års varighet, vil dette gi generell studiekompetanse.

Dokumentert realkompetanse kan også gi avkorting av et studium eller fritak fra enkelte eksamener eller prøver.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no