Intro
Norsk (bokmål)

Grunnskole for voksne

Voksne har rett til grunnskoleopplæring dersom de ikke har grunnskoleeksamen fra før. Denne opplæringen er gratis, men studenten må betale for bøker og annet studiemateriell selv.

Grunnskole for voksne omfatter disse skriftlige fagene:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk

I tillegg må man velge to muntlige fag, og man kan da velge mellom disse fagene:

  • Samfunnsfag
  • Naturfag
  • Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL)

Det er kommunene som har ansvar for å organisere grunnskoleopplæring for voksne. Ta kontakt med kommunen din for å få mer informasjon.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no