Intro
Norsk (bokmål)

Det norske rettsystemet

Stortinget

Stortinget har lovgivende makt i Norge. Det betyr at det er Stortinget som vedtar de formelle rettsreglene (lover, forskrifter og vedtekter).

Rettssikkerhet

I Norge har vi rettssikkerhet. Det betyr at ingen kan dømmes eller straffes uten at det er grunnlag for det i loven.

©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

Straffebestemmelser

Til flere av lovene er det straffebestemmelser. Det betyr at loven fastsetter straffereaksjoner hvis loven ikke blir overholdt.

Kriminalitet

Kriminalitet betyr at en av straffebestemmelsene ikke blir overholdt. For at noe skal være kriminelt, må det stå i loven at det er straffbart.

Samfunnet er i stadig endring, og hva som er straffbart forandrer seg over tid. Fram til 1972 var det for eksempel forbudt for mann og kvinne å leve sammen uten å være gift. I 2002 var 17 % i aldersgruppen 16–79 år samboere.

Den registrerte kriminaliteten har økt voldsomt de siste årene. Antall saker som er blitt etterforsket, er mer enn doblet mellom 1980 og 2000. Innbrudd, tyverier og annen økonomisk kriminalitet utgjorde i 2001 67,2 % av alle etterforskede lovbrudd. Voldskriminalitet utgjorde 7,5 %, mens narkotikakriminalitet utgjorde 14,2 %. Over 40 % av alle som siktes og straffes for forbrytelser, er ungdom mellom 18 og 25 år. Typiske ungdomsforbrytelser er tyveri, innbrudd og skadeverk. Den vanligste grunnen til fengsling i Norge er promillekjøring, det vil si at en kjører bil etter å ha drukket alkohol.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no