Intro
Norsk (bokmål)

Regjeringen

Regjeringen består vanligvis av 18–19 statsråder. Statsrådene leder hvert sitt departement. Statsministeren leder regjeringen.

De politiske partiene vil gjerne være med på å bestemme hvordan Norge skal styres, og de fleste partiene ønsker å komme med i regjeringen. Når flere partier samarbeider om å danne regjering, kalles det en koalisjon. Dersom partiene i regjeringen til sammen har flertall i Stortinget, er det en flertallsregjering. Dersom partiene som går sammen om å danne regjering, har under halvparten av representantene på Stortinget, er det en mindretallsregjering.

Regjeringens oppgave er blant annet å foreslå nye lover eller endringer i lovene. Det er Stortinget som vedtar lovene. Regjeringen skal sørge for at vedtak i Stortinget blir gjennomført. Regjeringen lager også et forslag til statsbudsjett.

Partier som er representert på Stortinget, men som ikke sitter i regjeringen, er i opposisjon. De forsøker å påvirke regjeringen for å få igjennom sine saker.

Snakk sammen om den regjeringen vi har i Norge i dag. Er det en koalisjonsregjering eller en ettpartiregjering? Er det en flertallsregjering eller en mindretallsregjering? Hvilke partier sitter i regjeringen? Hvor mange ministrer er kvinner, og hvor mange er menn? Hvilke departementer leder de?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no