Intro
Norsk (bokmål)

Politiske partier

I Norge finnes det mange ulike politiske partier. Vi har et flerpartisystem. Når folket går til valg, har de mange alternativer å velge mellom. Ved stortingsvalget i 2005 stilte 21 partier til valg, og 7 av dem kom inn på Stortinget. Ved dette valget var det 76,7 % av de stemmeberettigede som brukte stemmeretten sin.

Partiene lager et valgprogram før hvert valg. Her skriver de om hvilke saker de ønsker å jobbe med kommende valgperiode, det vil si de neste fire årene.

Vi kan grovt dele inn de største partiene på denne måten:

Sosialistiske partier

  • Rød Valgallianse (RV)
  • Sosialistisk Venstreparti (SV)
  • Arbeiderpartiet (DNA)

Borgerlige partier

  • Senterpartiet (SP)
  • Kristelig Folkeparti (KrF)
  • Venstre (V)
  • Høyre (H)
  • Fremskrittspartiet (FrP)

Her er partiene plassert langs en akse fra venstre mot høyre.Her er partiene plassert langs en akse fra venstre mot høyre.

Torstein Dahle ©Arash a. Nejad/ScanpixTorstein Dahle ©Arash a. Nejad/Scanpix
logo RV
Rød Valgallianse (RV) er både et sosialistisk og et revolusjonært parti. Partiet mener at en revolusjon er nødvendig for å skape et sosialistisk samfunn der privat eiendomsrett er avskaffet.

Partileder: Torstein Dahle

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 0


Kristin Halvorsen ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixKristin Halvorsen ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo SV
Sosialistisk Venstreparti (SV) kaller seg et sosialistisk parti. De ønsker seg en sterkere politisk styring av samfunnet, en radikal omfordeling av samfunnsgodene og er opptatt av miljøspørsmål.

Partileder: Kristin Halvorsen

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 15


Jens Stoltenberg ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixJens Stoltenberg ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo AP
Arbeiderpartiet (DNA) kaller seg et sosialdemokratisk parti. De ønsker å forandre samfunnet gjennom gradvise reformer. De ønsker å utjevne sosiale ulikheter, og går inn for at det offentlige skal ha et sterkt ansvar for utdanning og helsestell.

Partileder: Jens Stoltenberg

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 61


Åslaug Marie Haga ©Trond Solberg/ScanpixÅslaug Marie Haga ©Trond Solberg/Scanpix
logo SP
Senterpartiet (SP) setter mennesket, naturen og miljøet i sentrum. Senterpartiet er i stor grad partiet som taler landsbygdas og primærnæringenes (jordbruk, skogbruk og fiske) sak. Partiet er en varm tilhenger av velferdsstaten og vil bevare velferdsgodene.

Partileder: Åslaug Marie Haga

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 11


Dagfinn Høybråten ©Knut Falch/ScanpixDagfinn Høybråten ©Knut Falch/Scanpix
logo KrF
I Kristelig Folkeparti (KrF) står kristne grunnverdier sentralt. Viktige saker for KrF er skole- og familiepolitikk, en restriktiv alkoholpolitikk og en positiv holdning til kirken.

Partileder: Dagfinn Høybråten

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 11


Lars Sponheim ©Knut Falch/ScanpixLars Sponheim ©Knut Falch/Scanpix
logo V
Venstre (V) kaller seg et sosialliberalt parti. De er både opptatt av enkeltmenneskets rettigheter og samfunnets ansvar. De ønsker et offentlig velferdssystem og et privat næringsliv.

Partileder: Lars Sponheim

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 10


Erna Solberg ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixErna Solberg ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo H
Høyre (H) mener at markedsøkonomi og privat eiendomsrett er nødvendig for å skape velferd og frihet. Likevel er partiet tilhenger av offentlige velferdsordninger.

Partileder: Erna Solberg

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 23


Siv Jensen ©Geir Otto Johansen/ScanpixSiv Jensen ©Geir Otto Johansen/Scanpix
logo FrP
Fremskrittspartiet (FrP) kaller seg et liberalistisk parti. Hovedsakene til partiet er å jobbe for lavere skatter og avgifter og mindre offentlig styring. Partiet arbeider også for en strengere innvandringspolitikk.

Partileder: Siv Jensen

Antall representanter på Stortinget 2005–2009: 38

Diskuter likheter og ulikheter mellom de forskjellige politiske partiene.
I Norge har vi et flerpartisystem. Hvilken betydning har det for hvordan landet blir styrt?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no