Intro
Norsk (bokmål)

Stortinget

©Bård Løken/Samfoto©Bård Løken/Samfoto

Stortinget er den øverste statsmakten i Norge. På Stortinget sitter 169 representanter for ulike politiske partier. Representantene velges av folket for fire år av gangen.

Stortingets viktigste oppgaver:

  • vedta nye lover og forandre gamle lover
  • vedta statsbudsjettet
  • kontrollere regjeringen og statsforvaltningen
  • drøfte politiske spørsmål og store prosjekter

©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

Stortingsdebattene er åpne. Alle som vil, kan være til stede under debattene. Det er bare stortingsrepresentantene som kan ta ordet. Debattene styres av Stortingspresidenten. Representantene er plassert i salen etter hvilket fylke de representerer.

Man kan stille spørsmål til stortingsrepresentantene gjennom e-post. Du finner e-postadresser til alle representantene og mer informasjon om Stortinget på Stortingets nettsider.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no