Intro
Norsk (bokmål)

Norsk historie: 2. verdenskrig

Norge var okkupert av Tyskland i årene 1940–1945. Mye ble ødelagt under krigen. Bygninger, fabrikker og hele byer ble bombet og brent. Det var mangel på de fleste varer, og mange hadde det vanskelig.

Den 2. verdenskrig startet i september 1939. Da ble Polen okkupert av tyske soldater. Tyske soldater kom til Norge den 9. april 1940. Det ble noen korte kamper flere steder i landet, men i løpet av noen få dager hadde tyskerne kontroll over Norge. Kongen og regjeringen flyktet til London i England og fortsatte motstandskampen derfra.

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv

Etter de første krigsdagene var det ikke så stor militær motstand i Norge. Politiet ble kontrollert av nazistene, og landet fikk en ny, nazivennlig regjering. Denne regjeringen var ikke demokratisk valgt.

Mange nordmenn drev med illegalt arbeid under krigen. Noen spredte usensurert informasjon, for eksempel aviser og løpesedler. Andre hjalp mennesker å flykte fra nazistene til andre land, i hovedsak til Sverige og England. Mange ble arrestert og satt i fangeleir.

Selv om landet var okkupert, kunne de fleste gå til sin vanlige jobb, og barna gikk på skolen. Men mat, klær og andre varer var rasjonert, og framtida føltes utrygg.

Norge hadde en stor handelsflåte før krigen. I krigsårene 1940–1945 fraktet mange av skipene varer til land som var i krig med Tyskland. Den norske regjeringen i London organiserte denne trafikken. Omtrent halvparten av skipene ble torpedert eller bombet, og nesten 4000 norske sjømenn mistet livet i løpet av krigen.

Totalt omkom rundt 10000 norske menn og kvinner på grunn av krigen. Om lag 700 av dem var jøder som ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen.

Den 8. mai 1945 kapitulerte Tyskland, og Norge var igjen et fritt land. Rundt 50000 nordmenn ble dømt for landssvik etter krigen. De hadde vært nedlemmer av det nasjonalsosialistiske partiet Nasjonal Samling, som sympatiserte og samarbeidet med nazistene. 25 personer ble henrettet for landssvik etter krigen.

©Sverre A. Børretzen/Scanpix©Sverre A. Børretzen/Scanpix

Etter 1945 begynte gjenoppbyggingen av landet. Dette var en periode med mye aktivitet. Både produksjon og eksport økte, og handelsflåten ble bygd opp igjen.

Mange fikk arbeid, og selv om lønnen ikke var så høy, ble fattigdommen mye mindre. Det var stor optimisme blant folk flest, og mange var ivrige etter å være med på å gjenoppbygge Norge. Begreper som likhet og likeverd ble viktige for folk. Økonomien i Norge ble gradvis bedre, selv om det fremdeles var rasjonering på en del varer til langt ut på 1950-tallet.

I tiårene etter krigen ble det innført en del reformer som skulle være med på å gi alle et bedre liv. Arbeidstiden ble kortere og feriene ble lengre. I 1967 ble «Lov om folketrygd» innført. Loven skulle sørge for økonomisk sikkerhet for alle innbyggerne, også syke og eldre.

Diskuter sammenhengen mellom okkupasjonen av Norge, gjenoppbyggingen av landet etter krigen og framveksten av velferdsstaten.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no