Intro
Norsk (bokmål)

Norsk historie: Innvandring og utvandring

Innvandring

©Scanpix©Scanpix

Det har lenge vært ulike folkegrupper i Norge. Samene har bodd i Nord-Norge i to tusen år og i flere hundre år har det kommet folk til Norge for å arbeide. De første arbeidsinnvandrerne kom fra nabolandene og fra Vest-Europa. I dag bor det folk fra 200 forskjellige land her.

Fra 1960 ble økonomien i Norge bedre. Det ble behov for flere arbeidstakere, og mange kom fra andre land for å få jobb. De første som kom var fra Europa, men fra ca. 1970 kom det mange også fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det kom mange pakistanere og tyrkere for å arbeide, og mange av dem bor her ennå. I 1975 ble det innvandringsstopp fordi arbeidsledigheten økte, og det ble vanskelig å finne bolig til alle som kom.

I dag kan mennesker fra EØS-land få oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge. Det er også mulig å få arbeidstillatelse for spesialister med et yrke Norge har behov for. De siste årene har det også kommet mange asylsøkere fra mange deler av verden. Mennesker som må flykte fra krig og vold, kan søke om asyl i Norge.

Utvandring

©Norsk Folkemuseum©Norsk Folkemuseum

Nordmenn har også utvandret til andre land. På siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet utvandret ca. 800000 nordmenn til USA. Økonomien i Norge var dårlig, og det var vanskelig å finne arbeid. Mange drømte om å skape seg et nytt liv i USA. De hadde hørt at det var mange muligheter der. Den første tiden i det nye landet var vanskelig for mange, men de fleste klarte seg bra.

I dag reiser mange nordmenn for å studere eller arbeide i et annet land. De bruker tiden til å bli kjent med en annen kultur og kanskje lære et nytt språk. Norske ungdommer bruker noen måneder eller et helt år på å reise rundt i verden for å se og oppleve ulike land og kulturer.

De siste utvandrerne fra Norge er de som reiser til varmere land for kortere eller lengre perioder. Mange pensjonister ønsker å komme bort fra den kalde, norske vinteren. Noen flytter permanent, for eksempel til Spania, mens andre bor der om vinteren og i Norge om sommeren.

Norge har hatt innvandringsstopp siden 1975. Hvordan kan vi forklare økningen i innvandrerbefolkningen?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no