Intro
Norsk (bokmål)

Norskopplæringen er inndelt i tre spor

All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet.

Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk.

Spor 1

Undervisningen er tilpasset deltakere med liten eller ingen skolegang. Noen av deltakerne kan ikke lese og skrive sitt eget morsmål.

Spor 2

Undervisningen er tilpasset deltakere med litt skolegang.

Spor 3

Undervisningen er tilpasset deltakere med mye skolegang. Mange har høyere utdanning.

Etter avsluttet opplæring er det mulig å ta en prøve. Det er laget fire prøver som har ulik vanskelighetsgrad: norskprøve 1, norskprøve 2, norskprøve 3 og norskprøve 4.

Hele læreplanen finner du på nettsiden til VOX.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no