Intro
Norsk (bokmål)

Familiegjenforening

©Ingun A. Mæhlum/Dagbladet/All Over Press©Ingun A. Mæhlum/Dagbladet/All Over Press

Et familiemedlem i utlandet kan søke om familiegjenforening med ett eller flere familiemedlemmer som allerede bor i Norge. Familiegjenforening innebærer at familiemedlemmet får lov til å bli i Norge.

Det er den eller de familiemedlemmene som ønsker å komme til Norge, som skal søke om familiegjenforening. Søknaden skal leveres til nærmeste ambassade eller utenriksstasjon i landet der personen bor. Ansatte på utenriksstasjonen gir hjelp til å fylle ut søknaden. I de fleste tilfeller må søknaden innvilges før søkeren kan reise til Norge. Søkeren må selv betale reisen til Norge.

Familiemedlemmet eller familiemedlemmet i Norge må ha

  • norsk eller nordisk statsborgerskap
  • bosettingstillatelse i Norge
  • oppholdstillatelse som kan gi bosettingstillatelse

Familiemedlemmet må også kunne dokumentere at han eller hun er i stand til å forsørge den eller de personene som søker om familiegjenforening. Vedkommende må også ha en bolig.

Familiegjenforening gjelder vanligvis bare nære familiemedlemmer. Nære familiemedlemmer er

  • barn under 18 år
  • ektefelle eller registrert partner
  • samboer gjennom to år

Det er mulig for andre familiemedlemmer å søke om familiegjenforening med et familiemedlem i Norge. Dette kan være barn over 18 år, foreldre og andre. Utlendingsdirektoratet (UDI) eller en norsk utenriksstasjon kan gi mer informasjon om dette.

Du kan lese mer om familiegjenforening på nettsiden til Utlendingsdirektoratet.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no