Intro
Norsk (bokmål)

Emne 7 Befolkningsstruktur og naturforhold

For 18 000 år siden var Norge dekket av is. Gradvis ble det varmere, isen smeltet, og de første menneskene vandret over isen fra Tyskland for ca. 11 000 år siden. De levde av å fange dyr. De brukte stein til å lage redskaper av, og klærne var lagd av dyreskinn. Vi kaller denne tiden steinalderen.

Etter hvert ble det varmere i været, og store skoger vokste fram. Menneskene begynte å dyrke jorda, og de holdt husdyr. De lærte å spinne og veve og lagde klær av saueull. De lagde kniver, økser og andre redskaper av jern. Store familier bodde sammen. Bestefaren var lederen på gården. En slik stor familie ble kalt en ætt. Alle fikk trygghet, beskyttelse og hjelp fra ætta si. Motsetninger mellom ættene ble løst på tinget. Noen ætter ble rike og mektige, og de handlet med andre europeiske folk.

I 793 angrep norske mennesker klosteret Lindisfarne på østkysten av Nord-England.

For første gang spilte folk fra Norden en viktig rolle i europeisk historie. Svensker, dansker og nordmenn hadde gode båter og reiste ut på lange sjøreiser. De ble kalt vikinger. De handlet, plyndret, slåss og tok slaver. Vikingene hadde en egen religion med mange guder. Mange vikinger reiste ut fra Norge og bosatte seg andre steder.

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Denne nettsiden er et supplement til emne 7 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Samferdsel
  • Samer
  • Olje
  • Allemannsretten
  • Fritidsfiske
  • Vanlige dyr i Norge

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no