Intro
Norsk (bokmål)

Emne 6 Barn og familie

Tidligere levde mange nordmenn i storfamilier, særlig på landsbygda. I dag finnes det mange ulike typer familier: kjernefamilier, enslige foreldre med barn, par uten barn og enslige. De fleste har jevnlig kontakt med den nærmeste familien, men det er ikke uvanlig at familiemedlemmer bor på forskjellige steder i landet. Til store høytider og viktige markeringer i livet treffes gjerne storfamilien. En viktig del av familielivet er økonomi og bolig, og det kan du lese mer om på disse sidene.

©Lise Åserud/Scanpix©Lise Åserud/Scanpix

Denne nettsiden er et supplement til emne 6 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Boliglån
  • Eie egen bolig
  • Innboforsikring
  • Budsjett
  • Barnetrygd
  • Kontantstøtte
  • Svangerskapspermisjon og fødselspenger
  • Tvangsekteskap

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no