Intro
Norsk (bokmål)

Emne 5 Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked

I Norge jobber en stor del av den voksne befolkningen. Ca. 70 % av kvinnene og 80 % av mennene er yrkesaktive. Nesten halvparten av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mens bare 13 % av de yrkesaktive mennene jobber deltid. Av førstegenerasjonsinnvandrere var 55,6 % i lønnet arbeid i 2003.

De som ikke er i arbeid, er for eksempel studenter, husmødre, trygdede og arbeidssøkere.

3,6 % av alle voksne er arbeidssøkere (april 2005). Å være arbeidssøker betyr at man ikke har arbeid som gir lønn, men at man leter etter jobb og er klar til å begynne å jobbe med en gang. 9 % av innvandrerbefolkingen er arbeidssøkere (2005).

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Denne nettsiden er et supplement til emne 5 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Aetat
  • Fagforeninger
  • CV
  • Jobbsøknad
  • Arbeidsmiljøloven og ferieloven – på flere språk
  • Fravær fra jobben
  • Starte egen bedrift

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no