Intro
Norsk (bokmål)

Emne 4 Skole, utdanning og kvalifisering

Det norske utdanningssystemet dekker alt fra barnehagen til universitet og høyskoler. Grunnskolen er 10-årig og obligatorisk for alle. De fleste går på en offentlig skole, bare ca. 2 % av barna går på privatskoler. Videregående skole er ikke obligatorisk, men 95 % av ungdommene fortsetter i videregående opplæring etter grunnskolen. Offentlig skole i Norge er gratis, det gjelder også videregående skoler, høyskoler og universitet.

©Mathias Tunger/All Over Press©Mathias Tunger/All Over Press

Denne nettsiden er et supplement til emne 4 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Grunnskolen
  • Grunnskole for voksne
  • Universitet og høyskoler
  • Godkjenning av utdanning og yrkeskompetanse fra utlandet
  • Statens lånekasse for utdanning
  • Videregående opplæring for voksne
  • Skolehistorie

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no