Intro
Norsk (bokmål)

Emne 1 Innvandrer i Norge

Illustrasjonen viser hvilke land mesteparten av innvandrerne til Norge etter 1940 har kommet fra. Dette er en forenklet oversikt.

Denne nettsiden er et supplement til emne 1 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Oppholdstillatelse
  • Familiegjenforening
  • Introduksjonsprogram
  • Rett og plikt til norskopplæring?
  • Norskopplæringen er inndelt i tre spor
  • Norsk historie: Innvandring og utvandring
  • Mange dialekter – to skriftspråk
©James Schnef/Getty Images©James Schnef/Getty Images

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no