Intro
Norsk (bokmål)

Emne 2 Demokrati, velferd og verdier

Demokrati

Norge er et demokrati. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som har makten.

Annet hvert år holdes det valg i Norge. Det er stortingsvalg hvert fjerde år. Da velger innbyggerne representanter til Stortinget, som er landets nasjonalforsamling. Det avholdes også kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.

Denne nettsiden er et supplement til emne 2 i læreboka. Her kan du lese mer om følgende emner:

  • Norsk historie: 2. verdenskrig
  • Stortinget
  • Politiske partier
  • Regjeringen
  • Det norske rettsystemet
  • Likestilling mellom kjønnene
  • Monarkiet
  • Norges nasjonaldag
©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no