Norsk (bokmål)

Velkommen til Intro!

Disse nettsidene er et tillegg til læreboka Intro, som gir en innføring i norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er gratis å bruke dette nettstedet.

Innholdet på nettsidene følger samme struktur som læreboka. Det er sju hovedemner. Start med å velge emne i menyen. Deretter velger du hvilke temaer du er interessert i å lese om. De fleste temaene inneholder ulike oppgaver du kan arbeide med.

Her finner du også lenker til andre nettsteder som inneholder mer aktuell informasjon om temaene. Disse nettstedene er stort sett på norsk, men noen av dem inneholder oversettelser til andre språk.

Vi gjør oppmerksom på at nettsidene ikke er oppdaterte.

For å kunne se og lese noe av dette materialet trenger du Acrobat Reader og Flash. Programmene kan lastes ned gratis.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no